نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق

پالار صنعت در نمایشگاه صادرات 2023 جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق

نمایشگاه صادرات 2023 جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق