پالارصنعت

حضور قدرتمند در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت دیرگداز ایران

پالارصنعت با رونمایی از آخرین محصول بومی خود با عنوان صفحه دریچه کشویی کروزاکی در چهارمین نمایشگاه دیرگداز …

حضور قدرتمند در چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت دیرگداز ایران Подробнее>>