مخروط دمش (پروس پلاگ )

توليد انواع مخروط دمش بر اساس سيستمهاي مختلف با استفاده از بهترين جرمهاي توليدي شركت در دو گروه دمش مستقيم و

نوع سگمنتي در حال توليد و ارائه به مشتريان است.

اين مخروطها از ايمني بسيار بالا، استحكام خوب همراه با مقاومت به سايش و مقاومت به خوردگي فوق العاده اي  برخوردارند ، اضافه بر اين كه ، نوع سگمنتي بدليل وجود سگمنتهاي سراميكي كارائي بسيار خوبي از خود نشان مي دهند

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
Scroll to Top